YOUTH

Many young people in Sweden take part in sports in their spare time. Skateboarding is growing in popularity

YOUTH

Everyone is encouraged to take up sport. Football, or soccer, is the most popular sport among both girls and boys. Then comes horse riding for girls. Boys prefer floorball (or floor hockey), followed by swimming and ice hockey. Swedish children also enjoy listening to music and hanging out with friends. Singing and playing a musical instrument are popular extra-curricular activities.

YOUTH

STORE

null

Storkyrkobrinken 10

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu