Vintage shopping

Herr Judit is an exclusive vintage store on Hornsgatan 65

Vintage shopping

That focuses on high quality mens wear and acessories. Their range is carefully selected by its owner and sold on comission.

Vintage shopping

OFFICE

null

Storkyrkobrinken 7
8th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Tuukka Ervasti/imagebank.sweden.se

Menu