Textile wood

Waste management and recycling is a big part of the Swedish identity

Textile wood

It is common practice to separate household waste under the kitchen sink and bring it to the municipal recycling stations where most household waste can be sorted and recycled. But there are many ways to look at recycling and reusing.
TWOOD (Textile Wood) is a new innovative material based on textile waste, made with a unique recycling technique from The Swedish School of Textiles at University of Borås. It creates a sustainable and aesthetic material, hard as wood. The shoe is a prototype to visualise the potential with the material, made in collaboration with innovator Lill O. Sjöberg and the designer Amma Lidström.

Textile wood

OFFICE

null

Storkyrkobrinken 10
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu