Afternoon tea

Svenskt Tenn is an interior design company

Afternoon tea

Their flagshipstore is located on Strandvägen in Stockholm, Sweden.
The comapny was founded in 1924 by Estrid Ericson, who recruited Josef Frank as a designer for the company 10 years later. Together they created the elegant and boldly patterned personal interior design style that continues to pervade the collection to this day.

Afternoon tea

OFFICE

null

Storkyrkobrinken 8
2th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Tuukka Ervasti/imagebank.sweden.se

Menu