Sustainable design

There is a strong tendency in Swedish design to act sustainably

Sustainable design

Skryta is a company that wholeheartedly strives to come up with a modern product range from spilt and left material. The lamp shades above are made from recycled denim jeans by inmates at a nearby prison.

Sustainable design

OFFICE

null

Storkyrkobrinken 6
7th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu