SWEDISH SCHOOL OF TEXTILES

The Swedish School of Textiles is one among a few institutions of higher education in the world that has a full-scale textile-manufacturing environment

SWEDISH SCHOOL OF TEXTILES

At the Swedish School of Textiles, art and technology go hand in hand. Sweden continues to invest in design. Sweden has a number of internationally recognized design schools.

SWEDISH SCHOOL OF TEXTILES

STORE

null

Storkyrkobrinken 6

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu