RISMYRLIDEN, TRADITIONAL FARM

Rismyrliden is a traditional farm from the early 19th century, situated on a hillside

RISMYRLIDEN

It is one of the places in northern Sweden that best shows what a 19th century farm used to look like. The many buildings mere a typical feature, where each building had its separate function. Today Rismyrliden is an excdellent place to visit to learn more about what life was like at a farm in the old days.

RISMYRLIDEN

STORE

null

Storkyrkobrinken 7

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Ted Logart/imagebank.sweden.se

Menu