RELAXING WITH A VIEW

Relaxing by lake Helga, by the Kronoberg Castle Ruins

RELAXING WITH A VIEW

The castle dates back to the 14th century, and was expanded to a larger castle by Swedish king Gustav Vasa in the 16th century.

RELAXING WITH A VIEW

STORE

null

Storkyrkobrinken 10

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Menu