Pippi Longstocking

The books about Pippi Longstocking are some of Astrid Lindgren’s most beloved and widespread stories

Pippi Longstocking

The first book about Pippi came out in 1945 and was followed with many more books and eventually movies. The stories about the world’s strongest girl can be read in more than 100 different languages.

Pippi Longstocking

STORE

null

Storkyrkobrinken 9

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

Menu