MIDSUMMER

With roots in pagan times, Midsummer is a celebration of the summer solstice, the longest day of the year, but it is also a celebration of life and love

MIDSUMMER

Despite such a simple reason to celebrate, it is also the tradition that people of other cultures have the hardest time to relate to or even begin to understand. It involves picking flowers, dreaming about your future love, wearing flower wreaths, dancing like a frog around a phallic symbol. A lot of traditions in Sweden are celebrated primarily in the country-side, at a family’s summer house or at relatives who live away from the bustling cities. And midsummer takes the price, where literally everyone at least attempts an exodus from the cities.

MIDSUMMER

STORE

null

Storkyrkobrinken 3

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Faramarz Gosheh/imagebank.sweden.se

Menu