FLEA MARKET - LOPPIS

If you are visiting Sweden in the summer time, you are bound to come across a few loppis signs

FLEA MARKET - LOPPIS

Loppis, or loppmarknad, means flea market. Follow one of those signs for a chance to hang out with the locals and check out their (soon to be former) belongings in a garden or garage or maybe a car boot sale. A fika is most likely on offer, and going to loppisar is a Swedish folk sport if any.

FLEA MARKET - LOPPIS

STORE

null

Storkyrkobrinken 10

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Faramarz Gosheh/imagebank.sweden.se

Menu