Invisible Bicycle Helmet

Hövding – the invisible bicycle helmet Hövding is a collar for bicyclists, worn around the neck

Invisible Bicycle Helmet

The collar contains a folded up airbag that you’ll only see if you happen to have an accident. The airbag is shaped like a hood, surrounding and protecting the bicyclist’s head. The trigger mechanism is controlled by sensors which pick up the abnormal movements of a bicyclist in an accident. www.hovding.se

Invisible Bicycle Helmet

OFFICE

null

Storkyrkobrinken 9
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Hannes Söderlund/imagebank.sweden.se

Menu