GRADUATION

Every year, around 100,000 Swedes graduate from secondary school, after twelve years of

GRADUATION

A vital part of the Swedish graduation outfit is the student cap, which dates back to the turn of the 19th century. Students write greetings in each other’s hats, a way to remember the past years and close friends. One graduation tradition is a flatbed truck adorned with balloons and greenery, driving through the streets, honking its horn, and carrying students dancing and shouting in joy. More and more students choose to attend university after graduation but a gap year is quite common.

YOUTH

STORE

null

Storkyrkobrinken 4

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se
www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu